Profesionáli sa spojili

Keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté, najmä v oblasti pomoci motoristom v núdzi. Keď sa však spoja dvaja profesionáli, tak to určite stojí za zmienku, pretože Slovensko je na tomto poli značne roztrieštené a v mnohých prípadoch na to dopláca samotný motorista.

Autoklub Slovakia Assistance /ASA/, člen medzinárodnej skupiny ARC Europe, poskytujúci komplexné asistenčné služby motoristom v núdzi, je jednotkou v oblasti značkovej cestnej asistencie pre nové automobily, poskytovanej priamo výrobcami resp. dovozcami automobilov na Slovensku s trhovým podielom viac ako 50%. Najvýznamnejšími partnermi ASA sú značky Škoda, VW, Audi, SEAT, Ford, Opel, Chevrolet, Hyundai, Mercedes, Smart, Hummer, poisťovňa Wustenrot, Business lease Slovakia, Setech telematics a ďalší.

Asociácia Slovenských Odťahovacích Služieb /ASOS/, je celoslovenské združenie v oblasti
profesionálneho poskytovania odťahovacích a cestných služieb. ASOS a ASA spojili svoje sily do jednej pevnej pomocnej ruky určenej motoristom v núdzi nepretržite dvadsaťštyri hodín denne počas celého roka.

Potvrdením spolupráce k 1.4.2012 ASA a ASOS je vyvrcholením aktivít obidvoch subjektov pri deklarovaní dodržiavania európskeho štandardu poskytovania služieb motoristom vyplyvajúcich z medzinárodných dohod o spolupráci autoklubov združených v medzinárodných združeniach ARC EUROPE a FIA.

Hlavným cieľom prepojenia aktivít a činností ASA a ASOS bude v prvom rade zabezpečenie profesionálnej pomoci motoristom v núdzi, ale aj preventívna činnosť, ktorou obidva subjekty deklarujú aj podporu osvetovej činnosti pri podpore ochrany zdravia a životov všetkých účastníkov cestnej premávky.

Tento obsah bol zaradený v Tlačové správy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.