Bratislava Tours 2013

Úvod / Fotogaléria ASOS / Spoločenské podujatia / Bratislava Tours 2013 - 138 fotiek
18.5. sa konal 1. Ročník Automobilovej súťaže rodičov a detí Bratislava Tours. Organizoval ho Ústredný automotoklub SR pod záštitou primátora hl. m. Bratislavy Milana Ftáčnika. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmosfére a účastníci si okrem pohárov pre víťazov odniesli príjemné zážitky z nášho spoločného stretnutia, čomu prispelo aj ukážkové počasie. Budeme sa tešiť a veriť, že sa v budúcnosti môžeme podieľať aktívnou účasťou na podobných stretnutiach motoristickej verejnosti.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb