Odťah vozidla Opel s poruchou

Úvod / Fotogaléria ASOS / Poruchy / Odťah vozidla Opel s poruchou - 2 fotiek
Preprava nepojazdného vozidla OPEL CROSSLAND X s poruchou motora z mesta Piešťany do autorizovaného servisu OPEL v Topoľčanoch.
Zásah zabezpečoval: Odťahovka Topoľčany, s.r.o., člen ASOS.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb