Odťah ZADARMO

Úvod / Odťah zadarmo
Či máte nárok na bezplatný odťah havarovaného-poškodeného motorového vozidla volajte asistenčnú službu poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP.
Komunálna poisťovňa
Union poisťovňa
Wüstenrot PZP
Wüstenrot KASKO
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb