ASOS v Kasseli

27. mája sa zúčastnili zástupcovia Asociácie slovenských odťahovacích služieb – ASOS 38. ročníka veľtrhu vyslobodzovacej a odťahovacej techniky v Nemeckom Kasseli. Na základe predchádzajúcich rokovaní s rakúskym prezidentom VBA Hermannom Mittereggerom v Bratislave bol ASOS ako jediná asociácia odťahovacích služieb na Slovensku pozvaná asociáciami odťahovacích služieb VBA Nemecko a VBA Rakúsko s návrhom na spoluprácu a začlenenie do európskej siete odťahovacích služieb. Nemecká asociácia odťahovacích služieb VBA má 40 ročnú tradíciu. V súčasnosti zastrešuje 1500 firiem v Nemecku, ktoré sa profesionálne venujú odťahovacej službe. Spolu zo sesterskou VBA Rakúsko zatiaľ úspešne spolupracuje s asociáciami odťahovacích služieb v Belgicku, Taliansku, Švajčiarsku a Holandsku. Spolu zo Slovenskom dostala návrh na spoluprácu aj Česká republika, ktorej zástupcovia boli tiež pozvaní na veľtrh.

TABA – Technická akadémia ako partner VBA organizuje profesionálne školenia zamerané na náročnú obsluhu s vyslobodzovacou technikou ako aj bezpečnosťou pri práci. Na základe úspešného absolvovania odborných seminárov TABA – technická akadémia vystavuje osvedčenia pre odbornú obsluhu firiem zameraných profesijne na odstraňovanie následkov dopravných nehôd z dôležitých komunikácií, čím sa stávajú certifikovanými partnermi VBA.

VBA sa podrobne venuje problematike profesionálnych odťahovacích služieb, ako aj vytváraniu jednotnej Európskej legislatívy a spoločných noriem pre toto odvetvie.

Zároveň vytvára celoeurópsku databázu firiem s odťahovou technikou, ktoré spĺňajú náročné normy pre toto odvetvie. VBA je autoritou, ktorá dlhodobo spolupracuje a je plne rešpektovaná v daných krajinách štátnymi orgánmi, políciou, správcami komunikácií  ako aj poisťovňami a ich asistenčnými spoločnosťami.

Fotogaléria k článku:

Tento obsah bol zaradený v Udalosti. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.