Každý nech robí to čo má !!!

Koncom Apríla sa stala dopravná nehoda na ceste I.triedy I/50 a E572 medzi Prievidzou a Handlovou. Príčinami nehody sa nebudem zaoberať ani posudzovať. Na zamyslenie je to ako prebiehalo odstraňovanie následkov tejto dopravnej nehody profesionálmi a to aj pod dohľadom štátnych orgánov. Bolo porušené množstvo zákonov a predpisov čo zdokumentovala aj televízia JOJ a vo večernom spravodajstve 26.4.2011 aj odvysielala.„Odťahové“ vozidlo Škoda Liaz ST-180 je zaradené do kategórie vozidiel T4.2 a ako také sa nesmie používať na cestách I.triedy. Nehoda sa stala na ceste I.triedy I/50 a európskej ceste E572 medzinárodného významu, takže toto vozidlo tam nemalo vôbec čo robiť. Aj podľa zákona aj podľa bezpečnostno-technických predpisov výrobcu. Výrobca v bezpečnostných predpisoch k vozidlu uvádza: Traktor ST-180 nie je možné použiť pre dopravu na verejných komunikáciach. Komunikáciu smie použiť len pre prejazd zo stanovišťa na pracovisko a späť. Pri agregácií traktora s buldozérovou radlicou CR-3500 je traktor pripustený k preprave na verejných komunikáciach za týchto podmienok:
- preprava nesmie byť vykonávaná za zníženej viditeľnosti
- radlica musí byť opatrená štítkami so signálnymi pruhmi
- preprava musí byť povolená OU odborom dopravy
- radlica musí byť zaistená v transportnej polohe
(takže nie na prepravu nákladu a ešte k tomu vo zdvihnutej polohe)

Svojou prácou na ceste a jazdou ohrozovalo plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čím tiež hrubým spôsobom porušilo zákon a bezpečnosť na ceste I.triedy. Prepravovalo bremeno na lyžici v polohe ktoré bránilo vodičovi vo výhľade na vozovku a ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky. Traktor Škoda Liaz ST-180 nie je určený na zdvíhanie a prepravu bremien a ani jeho obsluha určite nie je držiteľom preukazu zdvíhacieho zariadenia a ani viazača bremien. A ak by aj bola tak porušila všetky predpisy pre zdvíhacie zariadenia a viazanie bremien.

Keď to zoberieme podľa predpisov tak traktor sa naložením nákladu stal nadrozmerným vozidlom, keďže jeho šírka aj s nákladom presiahla 3 metre. Takéto nadrozmerné vozidlo sa nesmie pohybovať po komunikácií bez súhlasu úradov a bez doprovodného vozidla vpredu a vzadu a tiež aj vodič nadrozmernej dopravy musí mať na to špeciálne povolenia.

Profesionálne odťahovacie služby musia vynakladať nemalé prostriedky na to, aby spĺňali množstvo zákonov, predpisov, vyhlášok a certifikácií ako aj absolvovať množstvo školení potrebných pre výkon ich povolania. No pri pohľade na takýchto „profesionálov“  zisťujem že asi zbytočne. Veď stačí si zavolať nejaký traktor a ten už nehodu nejako odprace. A pritom najbližšia profesionálna odťahová služba od miesta nehody je 3 kilometre.

A takýto jav je na Slovenských cestách žial každodennou skutočnosťou.

Fotogaléria k článku:

Tento obsah bol zaradený v Legislatíva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.