Záchranárske dni pre celú rodinu Žilina 11.-13.10.2012

Ako sme už avizovali na našej stránke ASOS, v Žiline na parkovisku za domom techniky sa konali verejné ukážky s témou Záchranárske dni pre celú rodinu v dňoch 11., 12., 13. Októbra 2012.

Pred verejnosťou sa tu prezentovali Záchranárske zložky IZS, ale aj iné združenia a spoločnosti aktívne sa zapájajúce do výchovy a prevencie v dopravnej výchove.

Veľkú časť expozície a dynamických ukážok pre verejnosť zabezpečovala spoločnosť ASA auto a združenie ASOS.

Motoristi a školská mládež si s našimi inštruktormi odskúšali:

  • Nárazový simulátor 40 km/hod
  • Pohľad a chôdzu s „ opileckými okuliarmi“  – okuliare simulujú videnie respondenta  pričom vyvolajú tak neistú chôdzu ako v prípade obsahu  1,7 – 2,5 promile alkoholu v jeho krvi.
  • jazdu na bicykli cez detské dopravné ihrisko
  • ich účinkovanie bolo aj odmenené Preukazom absolventa tejto náučnej hodiny
  • Počas akcie prebiehali jazdy na klznej fólie, kde si diváci mohli porovnať správanie sa  vozidla pri šmyku s ABS systémom a bez neho.
  • výmenu poškodeného kolesa na motorovom vozidle
  • oprava defektu priamo na mieste vzniku – svojpomocne
  • likvidáciu vzniku dopravnej nehody – prevrátené vozidlo na streche odstránilo špeciálne odťahovacie vozidlo
  • prečerpanie zle natankovaného paliva – cestná služba

O všetky tieto ukážky zo strany verejnosti bol prejavený úprimný záujem a vládla vzájomná priateľská atmosféra.

Veríme, že v budúcnosti bude takýchto akcií viac a my sa budeme môcť z verejnosťou stretnúť aj pri takýchto príjemných udalostiach a nie len pri kontakte zapríčinených poruchou či nehodou ich motorového vozidla.

Všetkých pozdravujeme a ďakujeme organizátorom za spoluprácu.

ASOS – služby motoristom  18 123

Tento obsah bol zaradený v Akcie s partnermi ASOS, Udalosti, Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.