Odťah vozidla Opel Corsa s poruchou motora

Úvod / Fotogaléria ASOS / Poruchy / Odťah vozidla Opel Corsa s poruchou motora - 4 fotiek
Odťah vozidla Opel Corsa s poruchou motora do servisu klienta.
Zásah zabezpečoval: ŠK AUTOSERVIS, s.r.o., člen ASOS.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb