Nehoda nákladného vozidla Hradište

Úvod / Fotogaléria ASOS / Nehody / Nehoda nákladného vozidla Hradište - 4 fotiek
Nehoda nákladného vozidla Hradište. Vyprostenie zabezpečovala fy: Odťahovacia služba Pavol Tiso Trenčín, člen ASOS.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb