Nissan s poruchou motora

Úvod / Fotogaléria ASOS / Poruchy / Nissan s poruchou motora - 2 fotiek
Preprava nepojazdného vozidla Nissan s poruchou motora z obce Horné Štitáre do mesta Hlohovec na opravu do servisu.
Zásah zabezpečoval: Odťahovka Topoľčany, s.r.o., člen ASOS.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb