Vyprostenie a odťah Renault pri Borčanoch

Úvod / Fotogaléria ASOS / Nehody / Vyprostenie a odťah Renault pri Borčanoch - 5 fotiek
Vyprostenie vozidla Renault po nehode pri obci Borčany v okrese Bánovce nad Bebravou a jeho následný odťah do autorizovaného servisu Renault v Topoľčanoch.
Zásah zabezpečoval: Odťahovka Topoľčany, s.r.o., člen ASOS.
ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2021 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb